Angażujący Lider

  • Zrozumienie roli menedżera jako lidera zespołu i coacha,
  • Poznanie efektywnych sposobów motywowania pracownika i zespołu,
  • Poznanie taktyk wpierania pracowników w rozwijaniu skrzydeł, budowania na jego silnych stronach, pomagania w przełamywaniu barier.

Przywództwo
w zmieniającej się
sytuacji rynkowej

Partner
w rozmowie
o pieniądzach

 
Angażujący
lider
Pułapki
doskonałego
cash flow
 
Ja
menedżer
 
Przekonywanie
i wpływanie

Angażujący Lider

  • Zrozumienie roli menedżera jako lidera zespołu i coacha,
  • Poznanie efektywnych sposobów motywowania pracownika i zespołu,
  • Poznanie taktyk wpierania pracowników w rozwijaniu skrzydeł, budowania na jego silnych stronach, pomagania w przełamywaniu barier.

Przywództwo w zmieniającej
się sytuacji rynkowej

Angażujący
lider

Ja
menedżer

Przekonywanie
i wpływanie

Pułapki doskonałego
cash flow

Partner w rozmowie
o pieniądzach

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.