Marcin Gralewski

  • Partner zarządzający i współzałożyciel Talent IN,.
  • Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na studiach podyplomowych Executive MBA i strategiczne Zarządzanie Sprzedażą.
  • Przez ostatnie lata związany z cenionymi krajowymi i międzynarodowymi firmami, gdzie m.in. był Dyrektorem Sprzedaży dla EMEA (8 krajów Europy środkowej i wschodniej) jak również pełnił funkcje Prezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej.
  • Posiada ponad 20 letnie w obszarze zarządzania, sprzedaży i marketingu oraz prowadzeniu projektów biznesowych.
  • Absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego na kierunku Psychologia Biznesu oraz Executive MBA.
  • W 2015 roku został uhonorowany statuetką Lwa Koźmińskiego w kategorii Menadżer roku.

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.