Bądź partnerem w rozmowie o pieniądzach

SEBASTIAN KARPIŃSKI

Mierzenie wyników

  • Wzrost umiejętności świadomego posługiwania się terminami finansowymi i kontrolingowymi,
  • Używanie narzędzi finansowych w planowaniu działań operacyjnych,
  • Budowanie wizerunku wiarygodnego rozmówcy z interesariuszami (CFO, zarząd, właściciele).

Przywództwo
w zmieniającej się
sytuacji rynkowej

Partner
w rozmowie
o pieniądzach

 
Angażujący
lider

Pułapki
doskonałego
cash flow

 
Ja
menedżer

Przekonywanie
i wpływanie

Bądź partnerem w rozmowie o pieniądzach

  • Wzrost umiejętności świadomego posługiwania się terminami finansowymi i kontrolingowymi,
  • Używanie narzędzi finansowych w planowaniu działań operacyjnych,
  • Budowanie wizerunku wiarygodnego rozmówcy z interesariuszami (CFO, zarząd, właściciele).

SEBASTIAN KARPIŃSKI

Mierzenie wyników

Przywództwo w zmieniającej
się sytuacji rynkowej

Angażujący
lider

Ja
menedżer

Przekonywanie
i wpływanie

Pułapki doskonałego
cash flow

Partner w rozmowie
o pieniądzach

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.