Angażujący Lider

Program rozwoju młodych managerów, którzy pragną wzbogacać swoje kompetencje i stać się lepszym liderem zespołu. W ramach szkolenia dowiesz się jak:

 • zrozumieć rolę menedżera jako lidera zespołu i coacha
 • poznać efektywne sposoby motywowania pracownika i zespołu
 • nauczyć się wspierania pracowników w rozwijaniu skrzydeł
 • pomagać pracownikom w przełamywaniu barier
 • efektywnie komunikować zmiany
Przywództwo w zmieniającej się sytuacji rynkowej

Program szkoleniowy, w trakcie którego Ty Lider zespołu nauczysz się prawidłowo reagować na zmieniającą się sytuację na rynku, a także wspierać swój zespół w nowych realiach biznesowych. W trakcie szkolenia dowiesz się jak:

 • wzmacniać umiejętności liderskie, potrzebne do radzenia sobie w sytuacji zmian rynkowych
 • rozpoznawać typowyme reakcjame ludzi na zmiany (zachowania, postawy, przekonania, emocje)
 • rozumieć wyzwania liderskie stojące przed menedżerami w okresach: intensywnego rozwoju firmy, stabilizacji, kryzysu i zmian
 • wypracować odpowiednie sposoby postępowania
Ja Menedżer

Szkolenie adresowane do młodych, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje menedżerów. W trakcie szkolenia dowiesz się jak być postrzeganym jako wiarygodny skuteczny menedżer oraz jak budować swój autorytet. Program pomoże Ci:

 • rozwinąć umiejętności budowania zespołu i zarządzania zespołem
 • utrzymać i wzmocnić dążenie do osiągania celu
 • radzić sobie z trudnymi sytuacjami menedżerskimi
Przekonywanie i wpływanie – jak sprzedawać siebie oraz pomysły i projekty w organizacji

Warsztat pomoże Ci opanować skuteczne techniki negocjacyjne w kilku sprawdzonych krokach. W ramach szkolenia będziesz mógł:

 • opanować techniki przekonywania innych do swoich pomysłów
 • rozwinąć umiejętności – jak sprawić, żeby inni zmienili zdanie
 • przećwiczyć strategię negocjacji jako nieodłącznego elementu życia i pracy
Bądź partnerem w rozmowie o pieniądzach

Kurs skierowany dla osób pragnących zdobyć lub uzupełnić wiedzę finansową niezbędną do efektywnego prowadzenia działań biznesowych. W ramach szkolenia nauczysz się świadomie podejmować i co nie mniej ważne komunikować swoje decyzje, argumentując je wymiernymi efektami finansowymi. Szkolenie pozwoli Ci:

 • rozwinąć umiejętności świadomego posługiwania się terminami finansowymi i kontrolingowymi
 • poznać i korzystać z narzędzi finansowych w planowaniu działań operacyjnych
 • zbudować wizerunek wiarygodnego rozmówcy z interesariuszami (CFO, zarząd, właściciele)
Pułapki doskonałego procesu Cash Flow

Szkolenie dedykowane jest do osób, świadomych źródeł sukcesu oraz potencjalnych ryzyk biznesowych płynących z Cash Flow. To program zarówno dla przedstawicieli działów operacyjnych jak i finansowych. W trakcie szkolenia nauczysz się między innymi budować procesy decyzyjne realizowane w oparciu o monitoring i windykację należności w kontekście Cash Flow. W ramach szkoleniach:

 • zrozumiesz istotę i znaczenie przepływów pieniężnych
 • opanujesz umiejętności rozwijania projektów w oparciu o plan cash flow
 • poznasz kluczowych aktorów cash flow

Akademia Talent IN

9,950.00 

Program skierowany do młodych menedżerów, chcących podnieść swoje kompetencje. Skupia się na 3 najważniejszych obszarach: PRZYWÓDZTWO, ZARZĄDZANIE LUDŹMI i MIERZENIE WYNIKÓW. Zawiera bloki tematyczne, osadzone w kontekście organizacji, kierowania ludźmi i komunikacji biznesowej. Określa indywidualny potencjał menedżerów i obszary rozwojowe w kluczowych kompetencjach menedżerskich.

 

Akademia Talent IN pozwoli Ci:

 • stać się lepszym Menedżerem
 • uwierzyć w swoje możliwości
 • zaprezentować się jako partnera i lidera
 • uzupełnić i rozwinąć swoją wiedzę
 • skorzystać z naszego doświadczenia.

Jak to robimy:

 • uczestniczysz w warsztacie a nie tylko wykładzie
 • uczymy na realnych przykładach biznesowych
 • wspieramy Twój rozwój
 • pomagamy Ci budować własne narzędzia