DZIEŃ 1

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

 • przegląd najczęściej stosowanych form
 • korzyści i ryzyka formy działalności
 • kryteria wyboru „naszego” modelu

Czytanie sprawozdań finansowych

 • o czym mówią poszczególne sprawozdania
 • powiązania pomiędzy sprawozdaniami
 • kluczowe elementy i pojęcia

Wybrane metody oceny kondycji przedsiębiorstw

 • podstawowe wskaźniki finansowe i ich interpretacja
 • obszary potencjalnego ryzyka i testy spójności
 • kiedy jest dobrze, a kiedy być może nie

Podstawy prawa gospodarczego

 • prowadzenie ksiąg i rozliczanie podatków
 • uwarunkowania zatrudniania pracowników
 • umowy w obrocie gospodarczym
DZIEŃ 2

Controlling – czyli jak podejmować świadome decyzje

 • rachunkowość zarządcza vs. księgowość
 • zmienność i rodzaje kosztów, przychody i marża
 • KPI’s wskaźniki efektywności, tworzenie i ocena

Budżetowanie

 • cele budżetu vs cele firmy
 • rodzaje budżetów
 • konstruowanie i rozliczanie budżetów

Ocena projektów inwestycyjnych

 • kryteria oceny
 • wartość pieniądza w czasie
 • przegląd metod oceny

Wiarygodna komunikacja

 • cechy dobrej informacji zarządczej
 • czytelność przekazu informacji finansowej
 • kompletność obrazu, uwzględnianie ryzyka

BĄDŹ PARTNEREM W ROZMOWIE
O PIENIĄDZACH

1,850.00 

Miejsce szkolenia: Kraków

„Bądź partnerem w rozmowie o pieniądzach” to szkolenie skierowane dla osób pragnących zdobyć lub uzupełnić wiedzę finansową niezbędną do efektywnego prowadzenia działań biznesowych. W trakcie szkolenia nauczysz się świadomie podejmować i co nie mniej ważne komunikować swoje decyzje, argumentując je wymiernymi efektami finansowymi.

 

Szkolenie pozwoli Ci:

 • rozwinąć umiejętności świadomego posługiwania się terminami finansowymi i kontrolingowymi
 • poznać i korzystać z narzędzi finansowych w planowaniu działań operacyjnych
 • zbudować wizerunek wiarygodnego rozmówcy z interesariuszami (CFO, zarząd, właściciele)

Jak to robimy:

 • uczestniczysz w warsztacie a nie tylko wykładzie
 • uczymy na realnych przykładach biznesowych
 • wspieramy Twój rozwój
 • pomagamy Ci budować własne narzędzia