DZIEŃ 1

Zarządzanie vs. Przywództwo

 • typy liderów (Poławiacz Pereł, Wizjoner, Mechanik Zysku)
 • wspaniałe przywództwo – potrzeba: autorytetu, szacunku, jasności, bezpieczeństwa, życia w społeczności)
 • obszary działania wielkich liderów

Trudne sytuacje liderskie – kryzys

 • wykorzystanie kryzysu na rzecz zmian
 • przywództwo przez wartości
 • charyzma to za mało! To źli przywódcy doprowadzili do kryzysu!

Trudne sytuacje liderskie – stabilizacja

 • śledzenie otoczenia firmy
 • znaczenie ambitnych celów
 • planowanie i wdrażanie zmian

Trudne sytuacje liderskie – nagły rozwój

 • troska o jakość pracy
 • świętowanie sukcesów
 • work life balance
DZIEŃ 2

Model reakcji na zmianę

 • portret psychologiczny człowieka w zmianie
 • jak wspierać innych w zmianie? – zadania lidera
 • sposoby przeprowadzania zmiany i reakcje pracowników

Liderzy potrzebują wsparcia

 • zdobywanie zaufania
 • jak dochodzi do przełomu
 • innowacje rodzą się na obrzeżach

Sukces – największe wyzwanie

 • odnieść sukces czy mieć poczucie sukcesu
 • osiągnięcie a spełnienie
 • zmierzone oznacza wykonane

Zmiana jest przygodą!

 • odnieść sukces czy mieć poczucie sukcesu
 • osiągnięcie a spełnienie
 • zmierzone oznacza wykonane

PRZYWÓDZTWO
W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ
SYTUACJI RYNKOWEJ

1,850.00 

„Przywództwo w zmieniającej się sytuacji rynkowej” to szkolenie, w trakcie którego Ty Lider zespołu nauczysz się prawidłowo reagować na zmieniającą się sytuację na rynku, a także wspierać swój zespół w nowych realiach biznesowych.

 

Szkolenie pozwoli Ci:

 • wzmocnić umiejętności liderskie, potrzebne do radzenia sobie w sytuacji zmian rynkowych
 • zapoznać się z typowymi reakcjami ludzi na zmiany (zachowania, postawy, przekonania, emocje)
 • zrozumieć wyzwania liderskie stojące przed menedżerami w okresach: intensywnego rozwoju firmy, stabilizacji, kryzysu i zmian
 • wypracować odpowiednie sposoby postępowania

Jak to robimy:

 • uczestniczysz w warsztacie a nie tylko wykładzie
 • uczymy na realnych przykładach biznesowych
 • wspieramy Twój rozwój
 • pomagamy Ci budować własne narzędzia
 • wskazujemy możliwe kierunki rozwoju