Przekonywanie i wpływanie.
Jak sprzedawać siebie oraz pomysły/projekty w organizacji

  • Opanowanie technik przekonywanie innych do swoich pomysłów,
  • Trening umiejętności – jak sprawić, żeby inni zmienili zdanie,
  • Przećwiczenie strategii negocjacji jako nieodłącznego elementu życia i pracy.

Przywództwo
w zmieniającej się
sytuacji rynkowej

Partner
w rozmowie
o pieniądzach

 
Angażujący
lider
Pułapki
doskonałego
cash flow
 
Ja
menedżer
 
Przekonywanie
i wpływanie

Przekonywanie i wpływanie.
Jak sprzedawać siebie oraz pomysły/projekty w organizacji

  • Opanowanie technik przekonywanie innych do swoich pomysłów,
  • Trening umiejętności – jak sprawić, żeby inni zmienili zdanie,
  • Przećwiczenie strategii negocjacji jako nieodłącznego elementu życia i pracy.

Przywództwo w zmieniającej
się sytuacji rynkowej

Angażujący
lider

Ja
menedżer

Przekonywanie
i wpływanie

Pułapki doskonałego
cash flow

Partner w rozmowie
o pieniądzach

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.