Sebastian Karpiński

  • Współzałożyciel Talent IN, doświadczony menedżer i ekspert w zakresie finansów i zarządzania.
  • Bardzo dobrze rozumie priorytety nowocześnie zarządzanych organizacji oraz znaczenie procesów biznesowych i rozwiązań kontrolingowych.
  • Silnie związany z rynkiem nowoczesnych technologii.
  • Praktykę zawodową zdobywał zarówno w polskich, jak
    i w międzynarodowych  organizacjach działających na dynamicznie rozwijających się rynkach (logistyka, FMCG, telekomunikacja i media, consumer finance oraz informatyka).
  • Przez kilkanaście lat pełnił rolę Dyrektora Finansowego w dużych międzynarodowych i polskich organizacjach.
  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.