Tamara Bieńkowska

TAMARA
BIEŃKOWSKA

Przywództwo

Warsztat: „Przywództwo w zmieniającej się sytuacji rynkowej”

Cele:

  • Wzmocnienie umiejętności liderskich, potrzebnych do radzenia sobie w sytuacji zmian rynkowych,
  • Zapoznanie się z typowymi reakcjami ludzi w sytuacji zmian (zachowania, postawy, przekonania, emocje),
  • Zrozumienie wyzwań liderskich stojących przed menedżerami w okresach: intensywnego rozwoju firmy, stabilizacji, kryzysu i zmian,
  • wypracowanie odpowiednich sposobów postępowania.

Przywództwo w zmieniającej się sytuacji rynkowej

Partner w rozmowie
o pieniądzach

Anagażujący lider

Pułapki doskonałego
cash flow

Ja
menadżer

Przekonywanie
i wpływanie

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.