TAMARA BIEŃKOWSKA

Jest trenerem, coachem i wykładowcą akademickim z wieloletnim doświadczeniem.

Uzyskała szereg certyfikatów w tym:

  • trenera Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR oraz Sytuacyjnego
    Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda.
  • certyfikat International Coaching Certification.
  • team coach w Norman Benett Academy.
  • konsultant narzędzia Facet5 i narzędzia Extended DISC®.
  • akredytowany konsultant narzędzia SuperSkills®.

Wykładowca studiów podyplomowych: SWPS w Warszawie, WSE im. ks. Józefa Tischnera
w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, UMCS w Lublinie oraz AWF w Warszawie.

Od ponad 17 lat wpiera swoich Klientów prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne. Ma doświadczenie w pracy dla ponad 250 klientów – czołowych przedsiębiorstw w Polsce.

MARCIN GRALEWSKI

Partner zarządzający i współzałożyciel Talent IN, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na studiach podyplomowych Executive MBA i strategiczne Zarządzanie Sprzedażą.

Przez ostatnie lata związany z cenionymi krajowymi i międzynarodowymi firmami, gdzie m.in. był Dyrektorem Sprzedaży dla EMEA (8 krajów Europy środkowej i wschodniej) jak również pełnił funkcje Prezesa Zarządu, lidera w produkcji i dystrybucji olejów oraz członka Rady Nadzorczej.

Posiada ponad 20 letnie w obszarze zarządzania, sprzedaży i marketingu oraz prowadzeniu projektów biznesowych.

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego
na kierunku Psychologia Biznesu oraz Executive MBA.

W 2015 roku został uhonorowany statuetką Lwa Koźmińskiego w kategorii Menadżer roku.

SEBASTIAN KARPIŃSKI

Współzałożyciel Talent IN, doświadczony menedżer i ekspert w zakresie finansów i zarządzania. Bardzo dobrze rozumie priorytety nowocześnie zarządzanych organizacji oraz znaczenie procesów biznesowych i rozwiązań kontrolingowych. Jest silnie związany z rynkiem nowoczesnych technologii.

Swoją praktykę zawodową zdobywał zarówno w polskich jak i w międzynarodowych organizacjach działających na dynamicznie rozwijających się rynkach (logistyka, FMCG, telekomunikacja i media, consumer finance oraz informatyka).

Przez kilkanaście lat pełnił rolę Dyrektora Finansowego w dużych międzynarodowych
i polskich organizacjach.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.