SEBASTIAN KARPIŃSKI

Współzałożyciel Talent IN, doświadczony menedżer i ekspert w zakresie finansów i zarządzania. Bardzo dobrze rozumie priorytety nowocześnie zarządzanych organizacji oraz znaczenie procesów biznesowych i rozwiązań kontrolingowych. Jest silnie związany z rynkiem nowoczesnych technologii.

Swoją praktykę zawodową zdobywał zarówno w polskich jak i w międzynarodowych organizacjach działających na dynamicznie rozwijających się rynkach (logistyka, FMCG, telekomunikacja i media, consumer finance oraz informatyka).

Przez kilkanaście lat pełnił rolę Dyrektora Finansowego w dużych międzynarodowych
i polskich organizacjach.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.