Akademia
Talent IN

NOWE HORYZONTY

   Akademia Talent IN

Program skierowany do młodych menedżerów, chcących podnieść swoje kompetencje.

Trzy najważniejsze obszary PRZYWÓDZTWO, ZARZĄDZANIE LUDŹMI i MIERZENIE WYNIKÓW.

Zawiera bloki tematyczne, osadzone w kontekście organizacji, kierowania ludźmi i komunikacji biznesowej.

Określa indywidualny potencjał menedżerów i obszary rozwojowe w kluczowych kompetencjach menedżerskich.

Przywództwo
w zmieniającej się
sytuacji rynkowej

Partner
w rozmowie
o pieniądzach

 
Angażujący
lider

Pułapki
doskonałego
cash flow

 
Ja
menedżer
 
Przekonywanie
i wpływanie

Przywództwo w zmieniającej
się sytuacji rynkowej

Angażujący
lider

Ja
menedżer

Przekonywanie
i wpływanie

Pułapki doskonałego
cash flow

Partner w rozmowie
o pieniądzach

Program skierowany do młodych menedżerów, chcących podnieść swoje kompetencje.

Trzy najważniejsze obszary PRZYWÓDZTWO, KIEROWANIE LUDŹMI i MIERZENIE WYNIKÓW.

Zawiera bloki tematyczne, osadzone w kontekście organizacji, kierowania ludźmi i komunikacji biznesowej.

Określa indywidualny potencjał menedżerów i obszary rozwojowe w kluczowych kompetencjach menedżerskich.

   Po co Ci to?

stań się lepszym menedżerem

uwierz w swoje możliwości

zaprezentuj się jako partner i lider

uzupełnij i rozwiń swoją wiedzę

skorzystaj z naszych doświadczeń

   Jak to robimy?

uczymy na realnych przykładach

wspieramy Twój rozwój

pomagamy Ci budować własne narzędzia

wskazujemy możliwe kierunki rozwoju

   Dlaczego My?

mamy 20 lat doświadczenia

pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych

zawsze orientujemy się na biznes i na klienta

szkolimy wg najwyższych standardów

nasze silne osobowości pobudzają do rozwoju

KAMIL KOWALIK

MACIEJ WINIARSKI

SEBASTIAN KARPIŃSKI

   Referencje

Inwestycja zbliży CIĘ do awansu lub wymarzonej pracy

To Ty wybierasz

R

możesz kupić cały pakiet 

R

lub dowolny jego element

ANGAŻUJĄCY
LIDER

Istnieją dwie kategorie liderów
Ci, którzy zarządzają relacjami
oraz ci, którymi zarządzają relacje

1850 PLN

BĄDŹ PARTNEREM
W ROZMOWIE O PIENIĄDZACH

Budżet to nie lista przyczyn planowanych niepowodzeń
a wiarygodny plan osiągnięcia celu

1850 PLN

JA
MENEDŻER

Nawet największe przedsiębiorstwa
są i tak mniejsze niż zespoły, 
które tworzą ludzie ponad organizacjami

1850 PLN

PUŁAPKI DOSKONAŁEGO PROCESU CASH FLOW

Wszyscy rozumieją go
w życiu prywatnym,
a tylko najlepsi też w biznesowym

1850 PLN

PRZYWÓDZTWO W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI RYNKOWEJ

W biznesie nie ma większych przyjemności
niż przezwyciężanie trudności,
kroczenie od sukcesu do sukcesu
i formułowanie nowych życzeń,
które mogą zostać spełnione

1850 PLN

PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE
JAK SPRZEDAWAĆ SIEBIE ORAZ POMYSŁY I PROJEKTY W ORGANIZACJI

Nie sztuką jest szybko odnieść sukces,
sztuką jest później go utrzymać

1850 PLN

-10%

– przy zakupie
dowolnych dwóch
elementów pakietu

-15%

– przy zakupie dowolnych trzech
elementów pakietu

PEŁNY PROGRAM

9950 PLN

ADRES SIEDZIBY
Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Zadzwoń i dowiedz się więcej

+48 785 556 075

lub wypełnij formularz

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.