Akademia
Talent IN

NOWE HORYZONTY

   Akademia Talent IN

Program skierowany do młodych menedżerów, chcących podnieść swoje kompetencje.

Trzy najważniejsze obszary PRZYWÓDZTWO, ZARZĄDZANIE LUDŹMI i MIERZENIE WYNIKÓW.

Zawiera bloki tematyczne, osadzone w kontekście organizacji, kierowania ludźmi i komunikacji biznesowej.

Określa indywidualny potencjał menedżerów i obszary rozwojowe w kluczowych kompetencjach menedżerskich.

Przywództwo
w zmieniającej się
sytuacji rynkowej

Partner
w rozmowie
o pieniądzach

 
Angażujący
lider

Pułapki
doskonałego
cash flow

 
Ja
menedżer
 
Przekonywanie
i wpływanie

Przywództwo w zmieniającej
się sytuacji rynkowej

Angażujący
lider

Ja
menedżer

Przekonywanie
i wpływanie

Pułapki doskonałego
cash flow

Partner w rozmowie
o pieniądzach

Program skierowany do młodych menedżerów, chcących podnieść swoje kompetencje.

Trzy najważniejsze obszary PRZYWÓDZTWO, KIEROWANIE LUDŹMI i MIERZENIE WYNIKÓW.

Zawiera bloki tematyczne, osadzone w kontekście organizacji, kierowania ludźmi i komunikacji biznesowej.

Określa indywidualny potencjał menedżerów i obszary rozwojowe w kluczowych kompetencjach menedżerskich.

   Po co Ci to?

stań się lepszym menedżerem

uwierz w swoje możliwości

zaprezentuj się jako partner i lider

uzupełnij i rozwiń swoją wiedzę

skorzystaj z naszych doświadczeń

   Jak to robimy?

uczymy na realnych przykładach

wspieramy Twój rozwój

pomagamy Ci budować własne narzędzia

wskazujemy możliwe kierunki rozwoju

   Dlaczego My?

mamy 20 lat doświadczenia

pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych

zawsze orientujemy się na biznes i na klienta

szkolimy wg najwyższych standardów

nasze silne osobowości pobudzają do rozwoju

MAGDALENA BABULA

KAMIL KOWALIK

MACIEJ WINIARSKI

SEBASTIAN KARPIŃSKI

   Referencje

Inwestycja zbliży CIĘ do awansu lub wymarzonej pracy

To Ty wybierasz

R

możesz kupić cały pakiet 

R

lub dowolny jego element

ANGAŻUJĄCY
LIDER

Istnieją dwie kategorie liderów
Ci, którzy zarządzają relacjami
oraz ci, którymi zarządzają relacje

1850 PLN

BĄDŹ PARTNEREM
W ROZMOWIE O PIENIĄDZACH

Budżet to nie lista przyczyn planowanych niepowodzeń
a wiarygodny plan osiągnięcia celu

1850 PLN

JA
MENEDŻER

Nawet największe przedsiębiorstwa
są i tak mniejsze niż zespoły, 
które tworzą ludzie ponad organizacjami

1850 PLN

PUŁAPKI DOSKONAŁEGO PROCESU CASH FLOW

Wszyscy rozumieją go
w życiu prywatnym,
a tylko najlepsi też w biznesowym

1850 PLN

PRZYWÓDZTWO W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI RYNKOWEJ

W biznesie nie ma większych przyjemności
niż przezwyciężanie trudności,
kroczenie od sukcesu do sukcesu
i formułowanie nowych życzeń,
które mogą zostać spełnione

1850 PLN

PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE
JAK SPRZEDAWAĆ SIEBIE ORAZ POMYSŁY I PROJEKTY W ORGANIZACJI

Nie sztuką jest szybko odnieść sukces,
sztuką jest później go utrzymać

1850 PLN

-10%

– przy zakupie
dowolnych dwóch
elementów pakietu

-15%

– przy zakupie dowolnych trzech
elementów pakietu

PEŁNY PROGRAM

9950 PLN

ADRES SIEDZIBY
Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Zadzwoń i dowiedz się więcej

+48 785 556 075

lub wypełnij formularz

ZNAJDŹ NAS

Talent IN sp. z o.o.
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000741036, NIP 701-08-38-688, REGON 380944844. Wysokość kapitału zakładowego 36.000,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.